Lịch công tác tuần

Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
45/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TUẦN 49 (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 09/12/2023) 04/12/2023
43/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 47(Từngày 20/11/2023đến ngày 24/11/2023) 20/11/2023
42/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 46(Từngày 13/11/2023đến ngày 19/11/2023) 13/11/2023
41/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 45(Từngày 06/11/2023đến ngày 12/11/2023) 06/11/2023
40/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 44(Từngày 30/10/2023đến ngày 04/11/2023) 31/10/2023
39/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TUẦN 43( Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023) 23/10/2023
38/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TUẦN 42 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023) 16/10/2023
Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký

Đang chờ cập nhật