Lịch công tác tuần

Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
20/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 22(Từngày 27/5/2024đến ngày 01/6/2024 27/05/2024
19/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 21(Từngày 20/5/2024đến ngày 24/5/2024 20/05/2024
18/VP ỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 20(Từngày 13/5/2024đến ngày 17/5/2024) 13/05/2024
112/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 19(Từngày 06/5/2024đến ngày 10/5/2024 06/05/2024
16/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 18(Từngày 29/4/2024đến ngày 04/5/2024 29/04/2024
15/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 17(Từngày 22/4/2024đến ngày 26/4/2024 22/04/2024
14/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊ XÃ TUẦN 16(Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 20/4/2024) 15/04/2024
13/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊ XÃ TUẦN 15(Từngày 08/4/2024đến ngày 12/4/2024 08/04/2024
12/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TUẦN 14(Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024) 01/04/2024
10/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 12(Từngày 18/3/2024đến ngày 22/3/2024) 18/03/2024
09/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊ XÃ TUẦN 11 (Từngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024) 11/03/2024
08/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 10(Từngày 04/3/2024đến ngày 08/3/2024) 05/03/2024
07/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊ XÃ TUẦN 09(Từngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024) 26/02/2024
06/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 08(Từngày 19/02/2024đến ngày 25/02/2024 19/02/2024
34/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 06(Từngày 05/02/2024đến ngày 25/02/2024) 05/02/2024
05/VP LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦTỊCH, PHÓ CHỦTỊCH UBND THỊXÃ TUẦN 05(Từngày 29/01/2024đến ngày 02/02/2024, tức từ19 tháng Chạp đến 25 tháng Chạp 29/01/2024
Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký