HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 • NGUYỄN PHI HỔ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0984 909 339
 • LƯƠNG VĂN KHẠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy
  • Điện thoại:
   0935 693 297
 • NGÔ VIẾT HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy
  • Điện thoại:
   0987 010 404
 • NGUYỄN ĐÌNH HỮU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0988 616 972
 • LÊ ĐỨC DUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban Pháp chế HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0974646876
 • TRẦN THỊ MINH TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0918 941 842
 • NGUYEN PHI HO
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Permanent Deputy Secretary of the Town Party Committee - Chairman of the Town People's Council
  •  
  • Phone:
   0984 909 339
 • NGUYEN DINH HUU
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Vice Chairman of the Town People's Council
  •  
  • Phone:
   0988 616 972
 • LUONG VAN KANG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Head of the Town Party Committee's Organization Committee
  •  
  • Phone:
   0935 693 297
 • Ngo Viet Hai
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Head of the Propaganda and Education Committee of the Town Party Committee
  •  
  • Phone:
   0987 010 404
 • NGUYEN ANH DUNG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Deputy Head of Economic and Social Committee of the Town People's Council
  •  
  • Phone:
   0914 217 921
 • TRAN THI MINH TAM
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Deputy of the Legislative Committee of the Town People's Council
  •  
  • Phone:
   0918 941 842
Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký