CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
52/KH-UBND Kế hoạch truyền thống hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị xã Đông Hòa 20/02/2024
160/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05/02/2024
158/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05/02/2024
154/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng, lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên 02/02/2024
153/QĐ-UBND Về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên 02/02/2024
152/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 02/02/2024
142/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 01/02/2024
34/KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 30/01/2024
112/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên 26/01/2024
94/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, b ổsung trong lĩnh vực thành lập hoạt động hộ kinh doanh và lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên 23/01/2024
94/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập hoạt động hộ kinh doanh và lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên 23/01/2024
15/SXD-VP Về việc mức thu lệ phí đối với TTHC về giấy phép xây dựng 22/01/2024
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 18/12/2023
1437/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục sửa đổi, bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên 25/10/2023
366-TB/VPTU Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 19/08/2022
543/TB -UBND Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022 21/04/2022
Tin tiêu điểm

Đông Hòa tưng bừng Ngày hội tòng quân năm 2024

Sáng ngày 25/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, thị xã Đông Hòa long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 để đưa tiễn 272 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ ...
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký