CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
672/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 16/05/2024
654/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện. 14/05/2024
536/QĐ-UBND Vềviệc công bốDanh mụcthủtục hành chínhmới ban hành, bịbãi bỏtrong lĩnh vựcThi đua, khen thưởngthuộc thẩm quyền giải quyết củaSởNội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 24/04/2024
536/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 24/04/2024
540/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 22/04/2024
514/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện. 17/04/2024
514/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện. 17/04/2024
514 Công bố Danh mục và Quy trình nội bộgiải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung trong lĩnh vực Đường thuỷnội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải 17/04/2024
490/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện 15/04/2024
434/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện 03/04/2024
434/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện 03/04/2024
1309/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND thị xã Đông Hòa 29/03/2024
348/TB-CCKL Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên 18/03/2024
86/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024 15/03/2024
304/QĐ-UBND Công bốDanh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung trong lĩnh vực đường thuỷnội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 15/03/2024
52/KH-UBND Kế hoạch truyền thống hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị xã Đông Hòa 20/02/2024
Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký