• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử thị xã Đông Hoà ...........Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
464/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên 27/04/2023
20/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước thị xã Đông Hòa năm 2023 19/01/2023
77/TB-SNN Về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/10/2022
2168/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Hòa 24/06/2022
653/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên 23/05/2022
1772 /UBND-NV /v triển khai thực hiện, khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính tháng 3/2022 06/04/2022
81/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 30/03/2022
78/KH-UBND Khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 28/03/2022
320/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên 10/03/2022
433/QĐ- UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thị xã Đông Hoà 22/02/2022
38/KH-UBND Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 21/02/2022
26/KH-UBND Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Đông Hòa 28/01/2022
24/KH-UBND Cải cách hành chính nhà nước thị xã Đông Hòa năm 2022 27/01/2022
234/KH-UBND Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của thị xã Đông Hòa 09/12/2021
3914/QĐ-UBND Công bố kết quả khảo sátmức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 (Chỉ số SIPAS) của UBND thị xã Đông Hòa 09/12/2021
130/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2021 15/06/2021
Giới thiệu chung
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2.875
Hôm qua : 868
Tháng 06 : 8.963
Năm 2023 : 180.808
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội