KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Tiếng Việt / Tiếng Anh

Qua 17 năm thành lập, Đảng bộ thị xã Đông Hòa không ngừng trưởng thành và phát triển; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Những cơ chế, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho thị xã phát triển theo hướng bền vững; các công trình, dự án lớn trên địa bàn thị xã đã và đang được phát huy như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 29, Hầm đường bộ Đèo Cả; có cảng biển Vũng Rô, gần cảng hàng không Tuy Hòa, có khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Hòa Hiệp 2 và các vùng phụ cận; nhiều địa điểm du lịch và danh thắng nổi tiếng như núi Đá Bia, Bãi Môn - Mũi Điện, Di tích tàu Không số, Biển Hồ..., sẽ tạo động lực xây dựng Đông Hòa trở thành đô thị năng động, có ngành công nghiệp - dịch vụ phát triển nhanh và bền vững.

CƠ HỘI VƯƠN LÊN MẠNH MẼ 

          Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Phú Yên, vùng đất ven biển phía Nam tỉnh nằm hầu hết ở địa bàn thị xã Đông Hòa, giữ vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển của cả tỉnh. Trên vùng đất này, Phú Yên xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, đã được Chính phủ đưa vào quy hoạch hệ thống các khu kinh tế ven biển của đất nước. Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu kinh tế Nam Phú Yên có hạ tầng hiện đại, làm động lực phát triển cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ; là cửa ngõ hướng biển của Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan. Đây là một khu kinh tế tổng hợp (bao gồm khu thuế quan và khu phi thuế quan), với mô hình: cụm cảng tổng hợp và chuyên dùng, công nghiệp lọc, hóa dầu, công nghiệp đa ngành, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị và nông lâm ngư nghiệp, hình thành một không gian kinh tế độc lập. Đó cũng là thời cơ lớn để Đông Hòa đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA THỊ XÃ GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

- Giá trị sản xuất gia tăng bình quân 9,78%/năm, trong đó:

+ Nông nghiệp tăng bình quân 2,01%/năm.

+ Công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 10,7%/năm.

+ Thương mại - dịch vụ tăng bình quân 11,86%/năm.

- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 150 tỷ đồng (không tính phần thu tiền sử dụng đất), tăng bình quân 14%/năm.

- Giải quyết việc làm 15.000 - 15500 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm xuống dưới 2% (theo tiêu chí mới).

- Tỷ lệ dân cư đóng bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt từ 95% trở lên.

- 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới; xây dựng 02 xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 01 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

- Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Giữ vững 100% xã, phường hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

- Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

Tiếng Việt / Tiếng Anh

Qua 17 năm thành lập, Đảng bộ thị xã Đông Hòa không ngừng trưởng thành và phát triển; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Những cơ chế, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho thị xã phát triển theo hướng bền vững; các công trình, dự án lớn trên địa bàn thị xã đã và đang được phát huy như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 29, Hầm đường bộ Đèo Cả; có cảng biển Vũng Rô, gần cảng hàng không Tuy Hòa, có khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Hòa Hiệp 2 và các vùng phụ cận; nhiều địa điểm du lịch và danh thắng nổi tiếng như núi Đá Bia, Bãi Môn - Mũi Điện, Di tích tàu Không số, Biển Hồ..., sẽ tạo động lực xây dựng Đông Hòa trở thành đô thị năng động, có ngành công nghiệp - dịch vụ phát triển nhanh và bền vững.

CƠ HỘI VƯƠN LÊN MẠNH MẼ 

          Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Phú Yên, vùng đất ven biển phía Nam tỉnh nằm hầu hết ở địa bàn thị xã Đông Hòa, giữ vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển của cả tỉnh. Trên vùng đất này, Phú Yên xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, đã được Chính phủ đưa vào quy hoạch hệ thống các khu kinh tế ven biển của đất nước. Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu kinh tế Nam Phú Yên có hạ tầng hiện đại, làm động lực phát triển cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ; là cửa ngõ hướng biển của Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan. Đây là một khu kinh tế tổng hợp (bao gồm khu thuế quan và khu phi thuế quan), với mô hình: cụm cảng tổng hợp và chuyên dùng, công nghiệp lọc, hóa dầu, công nghiệp đa ngành, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị và nông lâm ngư nghiệp, hình thành một không gian kinh tế độc lập. Đó cũng là thời cơ lớn để Đông Hòa đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA THỊ XÃ GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

- Giá trị sản xuất gia tăng bình quân 9,78%/năm, trong đó:

+ Nông nghiệp tăng bình quân 2,01%/năm.

+ Công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 10,7%/năm.

+ Thương mại - dịch vụ tăng bình quân 11,86%/năm.

- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 150 tỷ đồng (không tính phần thu tiền sử dụng đất), tăng bình quân 14%/năm.

- Giải quyết việc làm 15.000 - 15500 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm xuống dưới 2% (theo tiêu chí mới).

- Tỷ lệ dân cư đóng bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt từ 95% trở lên.

- 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới; xây dựng 02 xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 01 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

- Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Giữ vững 100% xã, phường hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

- Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

TƯ PHÁP

Danh Mục Nội Dung
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 360
Tháng 05 : 13.926
Năm 2024 : 72.986

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký