CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • TRẦN VĂN TÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy
  • Điện thoại:
   0903 500 330
 • NGUYỄN PHI HỔ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0984 909 339
 • NGUYỄN LÊ VI PHÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã
  • Điện thoại:
   0935 510 179
 • NGUYỄN THÀNH THÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ tịch UBMTTQVN thị
  • Điện thoại:
   0986 049 064
 • LƯƠNG VĂN KHẠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy
  • Điện thoại:
   0935 693 297
 • LƯƠNG MINH NHẤT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy
  • Điện thoại:
   0915 062 139
 • NGÔ VIẾT HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy
  • Điện thoại:
   0987 010 404
 • LÊ ANH DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Dân vận Thị ủy
  • Điện thoại:
   0917 647 504
 • NGUYỄN ĐÌNH HỮU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0988 616 972
 • HUỲNH NGUYỄN NGỌC GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã
  • Điện thoại:
   0905 136 162
 • NGÔ QUANG TIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự
 • TRẦN KHẮC QUANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng Công an thị xã
  • Điện thoại:
   0986 499 269
 • LÊ TẤN SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Bí Thư Đảng ủy phường Hòa Vinh
  • Điện thoại:
   0989 157 718
 • LÊ ĐỨC DUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban Pháp chế HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0974646876
 • TRẦN THỊ MINH TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0918 941 842
 • NGUYỄN VĂN HỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã
  • Điện thoại:
   0974 881 954
 • PHAN VĂN NGÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã
  • Điện thoại:
   0905 612 969
 • ĐẶNG HOÀNG PHÒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Thường trực UBMTTQVN thị xã
  • Điện thoại:
   0396 614 037
 • HOÀNG ANH TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ
  • Điện thoại:
   0918 372 177
 • ĐỖ THỊ THU VŨ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Trưởng phòng Quản lý Đô thị
  • Điện thoại:
   0972 173 377
Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký