Tiếng Việt / Tiếng Anh

Những năm gần đây, công tác thu hút đầu tư đã được thị xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo mang lại kết quả đáng kể. Để tiếp tục giữ vững những thành tựu, phát huy hơn nữa công tác thu hút đầu tư, phát triển thị xã ngày càng bền vững.

          Cán bộ và nhân dân thị xã Đông Hòa tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh CPI cùng với tỉnh thực hiện tốt 3 chương trình trọng điểm: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực.

          Đến nay, trên địa bàn thị xã Đông Hòa nhiều nhà đầu tư đã tài trợ xây dựng hoàn thiện một số quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500 để quản lý và phát triển các khu đô thị, các dự án du lịch như: Khu du lịch Rosa Varella, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Rạng Đông, khu du lịch Hòn Nưa, khu đô thị mới Hòa Vinh, khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh, khu đô thị Nam Bình, khu đô thị ven sông Bàn Thạch Hòa Xuân Tây, khu đô thị xanh Đông Hòa....

         Trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên; thị xã Đông Hòa tiếp tục phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa./.