THỊ ỦY

 • TRẦN VĂN TÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy
  • Điện thoại:
   0903 500 330
 • NGUYỄN PHI HỔ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0984 909 339
 • NGUYỄN LÊ VI PHÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã
  • Điện thoại:
   0935 510 179
 • NGUYỄN THÀNH THÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ tịch UBMTTQVN thị
  • Điện thoại:
   0986 049 064
 • LƯƠNG VĂN KHẠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy
  • Điện thoại:
   0935 693 297
 • LƯƠNG MINH NHẤT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy
  • Điện thoại:
   0915 062 139
 • NGÔ VIẾT HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Dân vận Thị ủy
  • Điện thoại:
   0987 010 404
 • LÊ ANH DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Vinh
  • Điện thoại:
   0917 647 504
 • NGUYỄN ĐÌNH HỮU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã
  • Điện thoại:
   0988 616 972
 • HUỲNH NGUYỄN NGỌC GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã
  • Điện thoại:
   0905 136 162
 • NGUYỄN TUẤN HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự
  • Điện thoại:
   0975673674
 • TRẦN KHẮC QUANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng Công an thị xã
  • Điện thoại:
   0986 499 269
 • LÊ TẤN SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ
  • Điện thoại:
   0989 157 718
 • TRAN VAN TAN
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Provincial Party Committee member - Secretary of the Town Party Committee
  •  
  • Phone:
   0903 500 330
 • NGUYEN PHI HO
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Permanent Deputy Secretary of the Town Party Committee - Chairman of the Town People's Council
  •  
  • Phone:
   0984 909 339
 • NGUYEN LE VI PHUC
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Deputy Secretary of the Town Party Committee - Chairman of the Town People's Committee
  •  
  • Phone:
   0935 510 179
 • NGUYEN DINH HUU
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Vice Chairman of the Town People's Council
  •  
  • Phone:
   0988 616 972
 • HUYNH NGUYEN NGOC GIANG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Vice Chairman of the Town People's Committee
  •  
  • Phone:
   0905 136 162
 • NGUYEN THANH THAN
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Chairman of the Vietnam Fatherland Front Committee of the Town
  •  
  • Phone:
   0986 049 064
 • TRAN KHAC QUANG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Head of the Town Police
  •  
  • Phone:
   0986 499 269
 • LUONG VAN KANG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Head of the Town Party Committee's Organization Committee
  •  
  • Phone:
   0935 693 297
 • MOST INTELLIGENT
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Chairman of the Inspection Committee of the Town Party Committee
  •  
  • Phone:
   0915 062 139
 • Ngo Viet Hai
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Head of the Propaganda and Education Committee of the Town Party Committee
  •  
  • Phone:
   0987 010 404
 • LE ANH DUNG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Head of the Town Party Committee's Mass Mobilization Committee
  •  
  • Phone:
   0917 647 504
 • LE TAN SANG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Secretary of the Party Committee of Hoa Vinh ward
  •  
  • Phone:
   0989 157 718
Tin tiêu điểm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình về nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Đông Hòa khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026: Giá trị sản xuất gia tăng 6 tháng đầu năm đạt 9,12%

Trong 2 ngày17-18/7, HĐND thị xã Đông Hòa khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành côngKỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện ...
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký