ỦY BAN MTTQ

 • NGUYỄN THÀNH THÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ tịch UBMTTQVN thị
  • Điện thoại:
   0986 049 064
 • PHAN VĂN NGÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã
  • Điện thoại:
   0905 612 969
 • ĐẶNG HOÀNG PHÒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Thường trực UBMTTQVN thị xã
  • Điện thoại:
   0396 614 037
 • NGUYEN THANH THAN
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Chairman of the Vietnam Fatherland Front Committee of the Town
  •  
  • Phone:
   0986 049 064
 • PHAN VAN NGA
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Vice Chairman of the town's Vietnam Fatherland Front Committee
  •  
  • Phone:
   0905 612 969
 • DANG HOANG PHONG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Standing member of the town's Vietnam Fatherland Front Committee
  •  
  • Phone:
   0396 614 037
Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký