ỦY BAN NHÂN DÂN

 • NGUYỄN LÊ VI PHÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã
  • Điện thoại:
   0935 510 179
 • HUỲNH NGUYỄN NGỌC GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã
  • Điện thoại:
   0905 136 162
 • NGUYỄN VĂN HỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã
  • Điện thoại:
   0974 881 954
 • NGUYEN LE VI PHUC
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Deputy Secretary of the Town Party Committee - Chairman of the Town People's Committee
  •  
  • Phone:
   0935 510 179
 • HUYNH NGUYEN NGOC GIANG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Member of the Standing Committee of the Town Party Committee - Vice Chairman of the Town People's Committee
  •  
  • Phone:
   0905 136 162
 • NGUYEN VAN HONG
  • First and last name:
  •  
  • Position:
   Town Party Committee member - Vice Chairman of the Town People's Committee
  •  
  • Phone:
   0974 881 954
Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký