Tiếng Việt / Tiếng Anh

Trước năm 2005, Đông Hòa là phần đất phía đông của huyện Tuy Hòa cũ.

Huyện Đông Hòa được thành lập vào ngày 16 tháng 5 năm 2005 theo Nghị định số 62/2005/NĐ-CP của Chính phủ[3].

Khi mới tách ra, huyện Đông Hòa có 26.959 ha diện tích tự nhiên và 115.246 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Hòa Thành, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Vinh, Hòa Tâm, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc.

Ngày 6 tháng 8 năm 2013, chuyển 2 xã Hòa Vinh và Hòa Hiệp Trung thành 2 thị trấn có tên tương ứng[4], huyện lỵ của huyện Đông Hòa đặt tại thị trấn Hòa Vinh.

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 994/QĐ-BXD công nhận huyện Đông Hòa là đô thị loại IV.[5]

Đến năm 2020, huyện Đông Hòa có 2 thị trấn: Hòa Vinh (huyện lỵ), Hòa Hiệp Trung và 8 xã: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Xuân Tây.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về việc thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020)[1]. Theo đó:

  • Thành lập thị xã Đông Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Đông Hòa.
  • Chuyển 2 thị trấn: Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung và 3 xã: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Tây thành 5 phường có tên tương ứng.

Sau khi thành lập, thị xã Đông Hòa có 5 phường và 5 xã như hiện nay.