A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII

Chiều 11/6, Thị ủy Đông Hòa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đến toàn thể các bộ chủ chốt trên địa bàn thị xã.

Ảnh: Bí thư Thị ủy Đông Hòa Trần Văn Tân thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, Khóa XIII.

Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Trần Văn Tân đã thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Theo đó, từ ngày 16-18/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, Trung ương đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Bí thư Thị ủy Trần Văn Tân đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Trung ương 9, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, tạo tiền đề chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.


Tác giả: MINH HUYỀN
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký