18/10/2023

Trà dây thìa canh

Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất Thương mại Hồng Đài Việt - Trung tâm nghiên cứu và sản xuất Dược liệu Miền Trung.

Lê Thị Tuyết Anh - Hòa Hiệp Nam - 0917.264.027


Tin tiêu điểm
Tin xem nhiều

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng UBND ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký