• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử thị xã Đông Hoà ...........kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975-01/4/2023) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023)
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1/2023/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Hòa 17/02/2023
05/2022/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 26/12/2022
3799/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 18/11/2022
3772/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 10/11/2022
3771/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 10/11/2022
3770/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 10/11/2022
3076/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 19/09/2022
2682/QĐ- UBND Về việc giao đất để xây dựng nhà ở 05/08/2022
1963/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 06/06/2022
1397/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 13/05/2022
1348/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 09/05/2022
1305/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 29/04/2022
1303/QĐ- UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/04/2022
1304/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 29/04/2022
1193/QĐ- UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 25/04/2022
944/QĐ- UBND Về việc giao đất để xây dựng nhà ở 31/03/2022
398/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17/02/2022
371/QĐ-UBND Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 11/02/2022
53/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 13/01/2022
4012/QĐ_UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 21/12/2021
Giới thiệu chung
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 110
Hôm qua : 410
Tháng 04 : 519
Năm 2023 : 118.188
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội