Trong 2 ngày 13-14/8, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đến toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng ủy.