Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Mail Công vụ

Trần Văn Tân

Bí thư thị ủy

0903.500.330

tranvantan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Phi Hổ

Phó Bí thư

0918.474.200

nguyenphiho@phuyen.gov.vn

Nguyễn Công Dũng

Chánh VP thị ủy

0944.189.998

nguyencongdung@phuyen.gov.vn

Lương Văn Khạng

Trưởng ban Tổ chức thị ủy

0914.724.502

luongvankhang@phuyen.gov.vn

Ngô Viết Hải

Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy

0989.395.777

ngoviethai@phuyen.gov.vn

Lê Anh Dũng

Trưởng ban Dân vận thị ủy

0917.647.504

leanhdung@phuyen.gov.vn

Lương Minh Nhất

Ủy ban kiểm tra thị ủy

0365.450.406

luongminhnhat@phuyen.gov.vn

Nguyễn Đình Hữu

Phó Chủ tịch HĐND

0988.616.972

nguyendinhhuu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Tĩnh

Chủ tịch UBND thị xã

0988.616.972

nguyenvantinh@phuyen.gov.vn

Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang

Phó Chủ tịch UBND thị xã

0905.136.162

huynhnguyenngocgiang@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Hồng

Phó Chủ tịch UBND thị xã

0974.881.954

nguyenvanhong@phuyen.gov.vn

Văn phòng HĐND&UBND thị xã

 

0257.3.531.302

 

Võ Thị Tám

Chánh Văn phòng

0257.3.531.302 - 0932.554.479

vothitam@phuyen.gov.vn

Lê Hoàn Nguyên

Phó Chánh Văn phòng

0257.3.531.027 - 0944.935.014

lehoannguyen@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thúy Duyên

Phó Chánh Văn phòng

0257.3.531.303 - 0866.112.081

nguyenthithuyduyen@phuyen.gov.vn

Phòng Nội vụ

 

02573.531.052

 

Lê Thị Kim Oanh

Trưởng phòng

091.336.3527

lethikimoanh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng

088.996.7787

nguyenvantuan@phuyen.gov.vn

Phòng Tài chính-KH

 

0257.532.197

 

Nguyễn Đình Duy

Trưởng phòng

0982.129.946

nguyendinhduy@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hồng Thiên

Phó.Trưởng phòng

0905.035.668

nguyenhongthien@phuyen.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

02573.532.463

 

Bùi Văn Đông

Trưởng phòng

0985.186.496

buivandong@phuyen.gov.vn

Thanh tra thị xã

 

02573.531.065

 

Đỗ Thị Thu Vũ

Chánh Thanh tra

0972 173 377

dothithuvu@phuyen.gov.vn

Thái Văn Tiến

Phó Chánh thanh tra

0919 789 490

thaivantien@phuyen.gov.vn

Nguyễn Quang Trung

Phó Chánh thanh tra

0934 881 369

nguyenquangtrung@phuyen.gov.vn

Phòng Tư pháp

 

02573.531041

02573.504041

 

Phan Văn Ngà

Trưởng phòng

0605612969

phanvannga@phuyen.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

 

02573.568.591

 

Trần Trọng Quyền

Trưởng phòng

0914.030.038

trantrongquyen@phuyen.gov.vn

Võ Tấn Ích

Phó Trưởng phòng

0905.138.186

votanich@phuyen.gov.vn

Trương Ngọc Thạnh

Phó Trưởng phòng

0979.133.373

truongngocthanh@phuyen.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

02573532377

 

Nguyễn Văn Hiền

Trưởng phòng

0903534139

nguyenvanhien@phuyen.gov.vn

Huỳnh Tấn Phước

Phó Trưởng phòng

0987298562

huynhtanphuoc@phuyen.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

02573.532.452

 

Nguyễn Hữu Danh

Trưởng phòng

0914.046.868

nguyenhuudanh@phuyen.gov.vn

Lưu Vĩnh Hòa

Phó Trưởng phòng

0917.927.839

luuvinhhoa@phuyen.gov.vn

Phòng Lao động – TB&XH

 

0257.3.531.150

 

Lê Vĩnh Thái

Trưởng phòng

0905 600 560

levinhthai@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng phòng

0857 689 551

nguyenvanson@phuyen.gov.vn

Nguyễn Khánh Toàn

Phó Trưởng phòng

0906 506 126

nguyenkhanhtoan@phuyen.gov.vn

BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Hòa

 

0257 3532279

 

Đoàn Minh Phong

Giám đốc

0977381199

doanminhphong@phuyen.gov.vn

Võ Minh Tâm

Phó Giám đốc

0905136196

vominhtam@phuyen.gov.vn

Lê Thanh Long

Phó Giám đốc

0905126883

lethanhlong@phuyen.gov.vn

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

02573.532.114

 

Đinh Thuận

Phó Giám đốc

0915.556.526

dinhthuan@phuyen.gov.vn

Huỳnh Tấn Tự

Phó Giám đốc

0905.624.022

huynhtantu@phuyen.gov.vn

Trung tâm VH-TT&TT

 

02573.504.100

 

Võ Ngọc Thoại

Giám đốc

0977.746.100

vongocthoai@phuyen.gov.vn

Đặng Rõ

Phó Giám đốc

0913.409.984

dangro@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ

Phó Giám đốc

0979.781.566

nguyenthimy@phuyen.gov.vn