Sáng 10/9, UBND thị xã Đông Hòa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Về dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Toàn – Bí thư Thị ủy, Võ Đình Tiến – Chủ tịch UBND thị xã, Nguyễn Đình Hữu – PCT HĐND thị xã, Nguyễn Thành Thân – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã.

Ảnh: Lãnh đạo Thị ủy – UBND thị xã trao giấy khen cho 8 tập thể.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở các lĩnh vực trên địa bàn thị xã không ngừng phát triển và có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng và nhân rộng mang lại hiệu quả, lợi ích trong lao động sản xuất và đời sống xã hội. UBND thị xã đã công nhận 11.321 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (LĐTT), 1.163 lượt cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua (CSTĐ) cơ sở và 312 lượt tập thể LĐTT, đơn vị tiên tiến. UBND tỉnh công nhận 10 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 102 lượt tập thể Lao động xuất sắc và 29 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 3 tập thể. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 42 tập thể và 213 cá nhân…

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025, thị xã Đông Hòa tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm nhằm tạo động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 5 năm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phấn đấu tỉ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp từ 60% trở lên.

Ảnh: PCT UBND thị xã Nguyễn Văn Tĩnh trao giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, UBND thị xã đã khen thưởng cho 8 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.547
    Online: 157