TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

Số công văn

Ký hiệu

Trích yếu

Ghi chú

I

TIẾP NHẬN ĐƠN

1

Ông Đỗ Chín

Phú Lạc, Hòa Hiệp Nam

 

 

 

 

                                                                       TRẢ LỜI ĐƠN

1

Bà Nguyễn Thị Mai

Phú Khê 1, Hòa Xuân Đông

1811

UBND-BTD

Trả lời đơn bà Nguyễn Thị Mai

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.572
    Online: 187