TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

Số công văn

Ký hiệu

Trích yếu

Ghi chú

I

TIẾP NHẬN ĐƠN

1

Ông Nguyễn Lực

Nam Bình 1, Hòa Xuân Tây

 

 

 

 

2

Bà Nguyễn Thị Thương

Nam Bình 1, Hòa Xuân Tây

 

 

 

 

3

Ông Huỳnh Mến

Phú Lạc, Hòa Xuân Nam

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.477
    Online: 143