Sáng ngày 14/7, UBMTTQVN thị xã Đông Hòa mở hội nghị lần thứ 3 khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Phi Hổ - PBTTT thị ủy, CT HĐND thị xã đã về dự.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Mặt trận thị xã đã công bố Quyết định về việc đổi tên và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN; hiệp thương nhân sự bầu bổ sung ủy viên, ủy viên thường trực UBMTTQVN thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời sơ kết đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã đã vận động Quỹ Vì người nghèo hơn 430 triệu đồng, đạt 66,2% chỉ tiêu. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận thị xã đã hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với kinh phí 200 triệu đồng, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, Mặt trận thị xã cũng đã tiếp nhận và hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với kinh phí 500 triệu đồng; tiếp nhận và cấp phát hơn 6.700 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó…với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Mặt trận thị xã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.565
    Online: 171