TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

Số công văn

Ký hiệu

Trích yếu

Ghi chú

I

TIẾP NHẬN ĐƠN

1

Ông Tạ Thanh Sơn

Khu phố Phú Thọ 1, Hòa Hiệp Trung

 

 

 

 

2

 Bà Lê Thị Thuận

khu phố 2, Hòa Vinh

 

 

 

 

3

Bà Lê Thị Chung

Phước Lâm, Hòa Hiệp Bắc

 

 

 

 

4

Bà Hà Thị Dầy

Phú Lạc, Hòa Hiệp Nam

 

 

 

 

5

Ông Lê Văn Chung

Mỹ Hòa, Hòa Hiệp Bắc

 

 

 

 

II

TRẢ LỜI ĐƠN

1

Ông Lê Kim Mười

Phú Khê 1, Hòa Xuân Đông

720

UBND-BTD

V/v trả lời đơn của ông Lê Kim Mười

 

2

Bà Phan Thị Trang Thu

khu phố 2, Hòa Vinh

717

UBND

V/v trả lời đơn của bà Phan Thị Trang Thu

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.621
    Online: 42