Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

18/5

7 giờ: Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện.

7 giờ: PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết huy động tàu thuyền tại Bộ chỉ huy QS tỉnh

 15 giờ: Hội ý Chủ tịch, các PCT.

14 giờ: PCT Hồng làm việc Công ty Thành Trung về việc chi trả tiền các hộ dân thiệt hại lúa xã Hòa Xuân Đông.

Thứ 3

19/5

8 giờ 00: Chủ tịch họp trực tuyến chỉ số CCHC.

 

14 giờ: Chủ tịch họp xét duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện tại VPTU.

13 giờ 30: PCT Hồng tham dự Đoàn giám sát Bộ LĐTBXH về NQ42 tại Sở LĐTBXH.

Thứ 4

20/5

7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Hồng dự Đại hội Đảng bộ CQCQ huyện (cả ngày).

 

 

Thứ 5

21/5

7 giờ 30: Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện

 7 giờ 30: PCT Hồng tiếp công dân thường kỳ tháng 5/2020.

14 giờ: Chủ tịch dự họp rút kinh nghiệm công tác tuyển quân.

14 giò: PCT Hồng họp xét khen thưởng công tác phòng chống Covid-19.

Thứ 6

22/5

8 giờ 00: Chủ tịch khảo sát mỏ đất cây tra và đường nối Bãi Rác, Hòa Xuân Đông

7 giờ 30: PCT Hồng họp phân bổ kinh phí NTM các xã trên địa bàn huyện.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 878.854
    Online: 25