TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

Số công văn

Ký hiệu

Trích yếu

Ghi chú

I

TRẢ LỜI ĐƠN

1

Ông Nguyễn Son

Bình Ngọc, Tp. Tuy Hòa

1735

UBND-BTD

V/v trả lời đơn khiếu nại của hộ ông Nguyễn Son

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 878.493
    Online: 28