Trong hai ngày 11 và 12/5, Đảng bộ thị trấn Hòa Hiệp Trung tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Phi Hổ - PBTTT Huyện ủy, CT HĐND huyện, Võ Đình Tiến – PBT, CT UBND huyện, lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, lãnh đạo thị trấn qua các thời kỳ cùng 129 đại biểu chính thức đại diện cho 546 đảng viên trong toàn đảng bộ đã về dự đại hội.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, ra sức khắc phục khó khăn, vận dụng đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề ra giải pháp cụ thể, sát với tình hình địa phương, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiểu thủ công nghiệp và xây dựng và dịch vụ; tỷ trọng ngành nông – lâm - ngư chiếm 18%, tiểu thủ công nghiệp xây dựng chiếm 33,%, thương mại dịch vụ và du lịch chiếm 49%. Sản lượng lương thực có hạt 28.000 tấn, tăng 879 tấn so với nghị quyết; đánh bắt thủy sản các loại hơn 24.700 tấn; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53 triệu đồng/người/năm, đạt 100% so với Nghị quyết. Tổng thu ngân sách hơn 41 tỷ đồng vượt 25,6% so với kế hoạch. Toàn thị trấn hiện có 96,6% gia đình văn hóa, 7 khu phố văn hóa, hiện có 1,43% hộ nghèo, giảm 1,56% so với đầu nhiệm kỳ....

nh: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Son – thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác xây dựng Đảng được triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu qủa chương trình kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể vững mạnh... Hàng năm, Đảng bộ xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, đồng chí Võ Đình Tiến – PBT, CT UBND huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ thị trấn Hòa Hiệp Trung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn phát huy lợi thế và tiềm năng, xây dựng Hòa Hiệp Trung thành đô thị văn minh và hiện đại.

Ảnh: đồng chí Võ Đình Tiến – PBT, CT UBND huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ thị trấn Hòa Hiệp Trung.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ -Hành động - Phát triển”, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thị trấn cố gắng phấn đấu hoàn thành mục tiêu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững; xây dựng Hòa Hiệp Trung thành đô thị văn minh, hiện đại”. Phấn đấu thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu đại hội đã đề ra: Thu ngân sách tăng bình quân 12-15%/năm, tăng trưởng kinh tế bình quân 18%/năm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo tiêu chuẩn lên phương; phấn đấu giảm 0,12% hộ nghèo/ năm; giữ vững các danh hiệu văn hóa, đến năm 2025 có 92% hộ gia đình tham gia BHYT, giao quân đạt 100% kế hoạch. Phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ...

Ảnh: Đoàn Đại biểu.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới 14 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII gồm 24 đồng chí. Hai đồng chí Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Thị Ngọc Son được bầu vào chức danh PBT Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 878.713
    Online: 14