Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

11/5

7 giờ: Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Tân Đông (cả ngày)

7 giờ: PCT Hồng dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Tân Đông

 16 giờ: Chủ tịch làm việc Đoàn kiểm tra của Tỉnh tại Cảng cá Phú Lạc.

14 giờ: PCT Hồng dự tiếp xúc cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Thứ 3

12/5

7 giờ 00: Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Hòa Hiệp Trung.

7 giờ 00: PCT Hồng dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Hiệp Bắc (Cả ngày).

14 giờ: Chủ tịch họp tại UBND tỉnh về rà soát các Quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

 

Thứ 4

13/5

7 giờ 00: Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Xuân Tây (cả ngày).

7 giờ 00: PCT Hồng dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Hiệp Nam (cả ngày).

 

Thứ 5

14/5

7 giờ: Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Tâm

7 giờ 30: PCT Hồng làm việc với UBND xã Hòa Tân Đông chuẩn bị tổ chức Lễ công nhận di tích cấp tỉnh.

14 giò: PCT Hồng kiểm tra các hồ chứa thuộc xã Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam.

Thứ 6

15/5

8 giờ 00: Chủ tịch họp UBND huyện

7 giờ 00: PCT Hồng dự Lễ mở nước Đập Đồng cam tại huyện Phú Hòa.

13 giờ 30: Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 878.778
    Online: 3