Sáng 5/3, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Đông Hòa (Agribank huyện Đông Hòa) tổ chức khai trương trụ ATM tại thị trấn Hòa Hiệp Trung.

Ảnh: Lãnh đạo Agribank huyện Đông Hòa và thị trấn Hòa Hiệp Trung cắt băng khai trương trụ ATM.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đông Hòa, Agribank chỉ bố trí 2 trụ ATM đặt tại khu vực trung tâm của huyện. Hiện đã có 46 đơn vị trên địa bàn huyện chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức qua thẻ ATM của Agribank và hơn 14.000 chủ thẻ cá nhân đăng ký sử dụng thẻ ATM. Việc thực hiện giao dịch của khách hàng gặp không ít khó khăn.
Trước nhu cầu của khách hàng, Agribank huyện Đông Hòa đã đầu tư xây dựng thêm trụ ATM này được và đặt trước cổng UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung để phục vụ nhu cầu rút tiền mặt cho khách hàng thị trấn Hòa Hiệp Trung và 2 xã Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam. Qua đó, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và người dân khu vực này giao dịch với Ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của một chi nhánh Agribank trên địa bàn huyện, tạo thế mạnh trong hoạt động kinh doanh, nâng cao uy tín thương hiệu, góp phần quan trọng trong việc phát huy vai trò chủ lực của Agribank trên thị trường tài chính nông thôn.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.525
    Online: 148