http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 798.479
Online: 19

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

23/3

8 giờ: Chủ tịch dự Hội nghị UBND tỉnh.

 

13 giờ 30: Chủ tịch, các PCT họp Huyện ủy

Thứ 3

24/3

7 giờ 00:  Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ quan

14 giờ: Chủ tịch họp Tổ góp ý văn kiện Đảng ủy CQCQ huyện.

Th 4

25/3

7 giờ 00: Chủ tịch làm việc  tại cơ quan (cả ngày)

8 giờ 00: PCT Hồng dự họp giao ban công tác nội chính quý I/2020

 

Th 5

26/3

7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch họp bàn công tác GPMB An Hưng.

Th 6

27/3

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Th 2

30/3

Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 3/2020

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.