Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

16/3

9 giờ: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

8 giờ: PCT Hồng họp giao ban UBND huyện

13 giờ 30: Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ quan

Thứ 3

17/3

7 giờ 30:  Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

14 giờ: Chủ tịch Hội ý Thường trực Huyện ủy

Th 4

18/3

8 giờ 00: Chủ tịch dự hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

8 giờ 00: PCT Hồng họp Hội đồng tư vấn tại Sở tư pháp .

13 giờ 30: Chủ tịch, các PCT làm việc tại cơ quan

Th 5

19/3

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT dự họp BCH Đảng bộ huyện

 

14 giờ 00: Chủ tịch họp nghe nhà đầu tư báo cáo về dự án trồng cây măng tây tại vườn đào.

14 giờ: PCT Hồng họp tổ chức đối thoại cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Nguyễn Trung khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh.

Th 6

20/3

7 giờ 30: Chủ tịch tiếp công dân thường kỳ tháng 3/2020

14 giờ: Chủ tịch kiểm tra thực tế các công trình XDCB trên địa bàn huyện

14 giờ:  PCT Hồng họp giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 869.685
    Online: 38