http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 798.542
Online: 34

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

Số công văn

Ký hiệu

Trích yếu

Ghi chú

I

TIẾP NHẬN ĐƠN

1

Ông Nguyễn Hữu Vân

Phú Hiệp 3, Hòa Hiệp Trung

 

 

 

 

II

TRẢ LỜI ĐƠN

1

Ông Nguyễn Phóng

Cảnh Phước, Hòa Tân Đông

23

BC/UBND

V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Phóng

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.