Chiều 18/11, Ủy ban MTTQ TX Đông Hòa tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Ảnh: Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã tặng giấy khen cho 5 tập thể.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh, MTTQ thị xã. Cùng với quá trình phát triển của cả nước, của tỉnh, Mặt trận TQVN thị xã Đông Hòa qua XII kỳ đại hội đã không ngừng được củng cố, vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội quan trọng của thị xã. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động, tình đoàn kết giữa giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo ngày càng bền chặt. Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp đến từng địa bàn khu dân cư, tạo thành phong trào lớn, được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên mọi lĩnh vực. Hiện nay, xây dựng 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã đã về đích nông thôn mới nâng cao và hướng 01 xã xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao 2021-2025. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở 49 khu dân cư trên địa bàn thị xã, nhất là của cá nhân các đồng chí cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá nội dung và các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Dịp này, có 5 tập thể và 5 cá nhân được UBMTTQVN thị xã Đông Hòa tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 1.040.753
    Online: 59