Ngày 22/10, UBND thị xã Đông Hòa tổ chức lớp tập huấn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho hơn 110 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, công chức: Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính, Văn hóa –Xã Hội, Văn phòng – Thống kê 10 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Ảnh: Chủ tịch UBND TX Võ Đình Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) giới thiệu sơ lược về hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh; danh mục các dịch vụ công đang được thực hiện tại Trung tâm... Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tiếp thông qua các phần mềm, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, chữ ký số, được cung cấp tại địa chỉ wedsite: dichvucong.phuyen.gov.vn

Qua tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ về tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Thị xã. Từng bước xây dựng nền hành chính điện tử nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, giảm thời gian và chi phí hoạt động.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 1.040.779
    Online: 27