http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 750.239
Online: 46

UBND huyện Đông Hòa vừa triển khai công tác Quốc phòng - Quân sự (QP-QS) địa phương năm 2020. Đại tá Phan Anh Khoa – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Bùi Thanh Toàn – Bí thư Huyện ủy về dự.

Theo đó, trong năm 2020 này huyện Đông Hòa tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác QP-QS. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (261 quân), huấn luyện DQTV có số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; phấn đấu có trên 80% cán bộ thôn đội trưởng là đảng viên, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 27%; Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng...

 Ảnh: Đại tá Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân.

Năm 2019 vừa qua, UBND huyện đã triển khai toàn diện nhiệm vụ QS-QP và giáo dục QP-AN, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành có chất lượng hiệu quả. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu;  tỷ lệ DQTV chiếm 1,04% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 28,16% so với tổng số DQTV; Tổ chức huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng cho các đối tượng đúng nội dung chương trình, đảm bảo tiến độ, đạt kết quả khá; tổ chức huấn luyện DQTV cho 1.153 đối tượng với kết quả 100% đạt yêu cầu.

Ảnh: PCT UBND huyện Nguyễn Văn Hồng trao giấy khen cho các tập thể.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 4 cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 6 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2019.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.