http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 800.371
Online: 58

 

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

06/01

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự họp tổng kết Đảng ủy QS huyện.

- 7 giờ 30: PCT Thảo tiếp công dân thường kỳ tháng  01/2020.

- 7 giờ 30: PCT Hồng dự tiếp công dân tỉnh (cả ngày).

- 13 giờ 30: Chủ tịch họp Hội đồng đánh giá chỉ số CCHC.

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp triển khai Đại hội điểm phòng KTHT.

 

Thứ 3

07/01

7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

7 giờ 30: PCT Hồng dự Hội nghị triển khai công tác GDPT mới tại tỉnh.

- 13 giờ 30: Chủ tịch, PCT Hồng họp Tổng kết công tác thu ngân sách năm 2019.

 

Thứ 4

 08/01

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Hồng  dự họp tổng kết công tác quân sự QPĐP.

- 7 giờ 30: PCT Thảo họp bàn giải quyết công tác GPMB cụm Công nghiệp An Hưng và đoạn 1,2Km.

- 13 giờ 30: Chủ tịch họp Hội đồng TĐKT huyện.

13 giờ 30: PCT Hồng họp triển khai lễ hội sông nước Đà Nông.

Thứ 5

09/01

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự họp tổng kết Công an huyện

-  8 giờ: PCT  Thảo dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Thành .

- 7 giờ 30: PCT Hồng dự Lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hải Dương-Phú yên

13 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp UBND huyện thông qua các kết luận thanh tra.

- 13 giờ 30: PCT Hồng kiểm tra việc xử lý bè nổi, lồng bè tại Vũng, Rô Hòa Xuân Nam

Thứ 6

10/01

- 8 giờ 00: Chủ tịch dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Thành (cả ngày).

- 8 giờ 00: PCT Thảo dự Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng.

 

13 giờ 30: PCT Thảo dự dự Đại hội Đảng bộ xã Hòa Thành.

13 giờ 30: PCT Hồng phối hợp Sở Xây dựng khảo sát xây dựng công trình Hội thánh tin lành Hòa Hiệp Trung .

Th2

13/01

Giao ban UBND huyện nội bộ

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.