http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 800.064
Online: 7

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

30/12

 

- Chủ tịch đi công tác Hà Nội.

- 8 giờ 00: PCT Thảo dự Hội nghị giao ban thường kỳ UBND huyện tháng 12/2019.

- PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh (cả ngày).

- PCT Thảo làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

31/12

 

- Chủ tịch đi công tác Hà Nội.

- PCT Thảo làm việc tại cơ quan.

- PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh.

- 15 giờ: Chủ tịch, PCT Thảo dự Lễ công bố Quyết định của bộ Xây dựng công nhận Đông Hòa đạt tiêu chí đô thị loại IV.

- PCT Hồng dự Đại hội Đại biểu Hội NNCĐ Da cam – Dioxin tại tỉnh

Th 4

 01/01

- Nghỉ tết Dương lịch

- Chủ tịch, các PCT tham gia chào cờ đầu năm 2020 tại Mũi Điện.

 

Thứ 5

02/01

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT Thảo họp  thông qua kết luận thanh tra đất đai.

- PCT Hồng dự đối thoại với công dân tại tỉnh.

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp BCH Đảng ủy.

- PCT Hồng họp Tổ Thanh tra vụ việc TNXP (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, mời thành phần làm việc).

Thứ 6

03/01

- Chủ tịch dự họp công tác giao quân năm 2020 tại tỉnh.  

- Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 tại Huyện ủy.

- 14 giờ: Chủ tịch, PCT Thảo dự Hội nghị Huyện ủy.

- PCT Hồng dự Hội nghị Biên phòng tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.