http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 756.356
Online: 26

Chiều ngày 24/7, UBMTTQVN huyện Đông Hòa mở hội nghị lần thứ 2, khóa XII nhiệm kỳ 2019-2024.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Mặt trận huyện đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động của UBMTTQVN huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu UBMTTQVN tỉnh Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019.
Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trong huyện cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, động viên nhân dân đoàn kết, hăng say lao động sản xuất phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; triển khai công tác Giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... Toàn huyện đã vận động Quỹ vì người nghèo hơn 565 triệu đồng, đạt 86,9% chỉ tiêu tỉnh giao. Từ nguồn quỹ này cùng với sự hỗ trợ các đơn vị, đã hỗ trợ xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng kinh phí hơn 705 triệu đồng; phối hợp với chính quyền và các ban, ngành có liên quan tổ chức thăm hỏi và tặng 11.905 suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, với tổng kinh phí hơn 2.6 tỷ đồng...
Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp trong huyện nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân…

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.