Sáng ngày 22/7, Hội đồng PBGDPL huyện mở Hội nghị Phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, hội đoàn thể huyện, lãnh đạo và cán bộ công chức phụ trách các xã, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, chủ nhiệm các CLB pháp luật và tổ trưởng 53 tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến một số nội dung cơ bản và những điểm mới của hai luật. Trong đó, Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm có 08 Chương, 41 Điều, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, luật quy định những nội dung cơ bản về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; quy định phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam… Luật Phòng, chống tham nhũng có 10 chương, 96 điều, nội dung có nhiều điểm mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2015 như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng…
Đây là những luật cơ bản có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, được Quốc hội ban hành nhằm tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.634
    Online: 59