Trong 2 ngày 17-18/7, HĐND huyện Đông Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Thanh Toàn - Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Phi Hổ - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và 10 xã, thị trấn cùng 31/32 đại biểu HĐND huyện.

 Ảnh: Quang cảnh kỳ họp.

Trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và có mặt phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế hơn 4.210 tỉ đồng, đạt 51,7% kế hoạch năm, sản lượng đánh bắt hải sản đạt 6.967 tấn, đạt hơn 69,5%, thu ngân sách nhà nước được 150,6 tỉ đồng, đạt 83,8% dự toán năm tỉnh giao và đạt 71,5% so với Nghị quyết HĐND huyện, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2018. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đã tạo việc làm cho 1.635 lao động, đạt 62,8% kế hoạch năm, hỗ trợ xây mới 15 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền hơn 690 triệu đồng. Quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự luôn giữ vững. 6 tháng còn lại của năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường đối với 5 xã, thị trấn đã chọn, hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận đô thị loại IV. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình đã đề ra; tăng cường công tác thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội...

 Ảnh: Đ/c Nguyễn Phi Hổ-Phó Bí thư TT Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã nghe lãnh đạo các ban ngành có liên quan huyện báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa X. Kỳ họp tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ PCT HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đỗ Hữu Thông do chuyển công tác khác; tiến hành miễn nhiệm chức vụ PCT UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tấn Sang do chuyển công tác khác.

 Ảnh: Đ/c Bùi Thanh Toàn-Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Kỳ họp dành thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Các vị đại biểu HĐND đã thực hiện sôi nổi quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri địa phương mình đang quan tâm thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đất đai, môi trường, công tác tổ chức quản lý cán bộ, công tác cải cách hành chính... Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hồng – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Hiệp Trung làm PCT UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Ảnh: Lãnh đạo HĐND và UBND tặng hoa cho 2 đ/c thôi giữ chức PCT HĐND và PCT UBND huyện.

Đồng thời kỳ họp thông qua 10 Nghị quyết quan trọng về KT-XH, QP-AN, Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện, bổ sung kinh phí năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị huyện, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020...

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.469
    Online: 142