http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 756.352
Online: 26

Sáng ngày 23/4, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Tiếp cận thông tin năm 2018 cho hơn 100 hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Đông Hòa.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên tỉnh phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật tố cáo năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 như: quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, giải quyết tố cáo; hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo…. Đồng thời, phổ biến một số quy định chung của Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 về chủ thể tiếp cận thông tin, cách thức tiếp cận, nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận, quyền và nghĩa vụ của công dân trong tiếp cận thông tin…

Qua đó, giúp cho hội viên Cựu chiến binh nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục tăng cường mối quan hệ, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.