Sáng ngày 5/4, Hội đồng PBGDPL huyện Đông Hòa mở hội nghị phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ban ngành, hội đoàn thể huyện, thành viên Hội đồng PHPBGDPL, báo cáo viên huyện, lãnh đạo các trường học, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện; cán bộ Tư pháp, VP -Thống kê, tuyên truyền viên pháp luật, Chủ nhiệm các CLB Pháp luật và Tổ trưởng 53 Tổ Hòa giải cơ sở tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung của Luật Tố cáo năm 2018, đề cương tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và so sánh giữa Luật Tố cáo năm 2011 với Luật Tố cáo năm 2018. Trong đó, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tố cáo năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua. Thông qua đó, giúp các cán bộ làm công tác tiếp công dân nắm được những nội dung của Luật Tố cáo, từ đó tuân thủ các quy định của Luật trong giải quyết công việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật. Từ đó vận dụng giải quyết công việc được tốt hơn.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.623
    Online: 44