http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 756.403
Online: 25

Sáng 26/02, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Đông Hòa tổng kết công tác tư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2018 và 2019. Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện, nhất là các vấn đề về khởi nghiệp, bảo vệ môi trườngan toàn vệ sinh thực phẩm và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Kiện toàn, củng cố mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, nâng cao năng lực, phát huy vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bảo quy phạm pháp luật có liên quan. Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường, chăn nuôi, thủy sản và nuôi trồng bằng lồng bè.

Được biết trong năm 2018 vừa qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Đông Hòa đã tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút hơn 1.840 lượt người tham dự. Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã phát hiện 430 vụ vi phạm hành chính và đã xử phạt 428 vụ với 463 đối tượng, phạt tiền hơn 281 triệu đồng. Các Tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận, hoà giải 228 vụ việc, trong đó hòa giải thành 171 vụ việc.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.