Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

02/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo dự Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 11/2019.

7 giờ 30: PCT Hồng dự tiếp công dân tỉnh (cả ngày).

14 giờ 00: Chủ tịch họp UBND huyện góp ý Đề án thành lập thị xã Đông Hòa.

13 giờ 30: PCT Thảo họp bàn hoàn thuế sử dụng đất.

Thứ 3

03/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị Huyện ủy.

 - 10 giờ: PCT Thảo làm việc đoàn kiểm tra 4500.

- 14 giờ: Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 23.

 

Thöù 4

 04/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30: PCT Hồng làm việc cùng với Đoàn giám sát sở Xây dựng  (cả ngày)

 

Thứ 5

05/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30: PCT Hồng tiếp công dân thường kỳ tháng 12/2019.

- 13 giờ 30: PCT Hồng lên lớp lý luận chính trị cơ sở.

Thứ 6

06/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30: PCT Hồng dự khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ HTX kinh doanh trên địa bàn huyện.

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.631
    Online: 56