http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 756.333
Online: 8

 

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

23/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch tiếp công dân thường kỳ tháng  12/2019.

- 7 giờ 30: PCT Hồng họp HĐND xã Hòa Xuân Tây

- 13 giờ 30: Chủ tịch dự họp thẩm tra Ban KTNS HĐND tỉnh về Đề án thành lập thị xã Đông Hòa…

- 13 giờ 30: PCT Hồng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp tại tỉnh

Thứ 3

24/12

7 giờ 30: PCT Hồng làm việc cùng với Đoàn giám sát sở Nông nghiệp &PTNT.

- 13 giờ 30: Chủ tịch hội ý Thường trực Huyện ủy

13 giờ 30: PCT Thảo kiểm tra công tác GPMB đoạn 1,2km và đường gom Hòa Hiệp Bắc.

Thứ 4

 25/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự họp thông qua Đề án cây xanh; Kế hoạch di dời lồng NTTS Vũng Rô.

- 7 giờ 30: PCT Hồng  làm việc với phòng TCKH, NN&PTNT và xã Hòa Thành về nông thôn mới nâng cao.

- 13 giờ 30: PCT Hồng họp thẩm định khoanh vùng bảo vệ Khu di tích lịch sử Vũng Rô.

Thứ 5

26/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT  Thảo dự họp Ban thường vụ Huyện ủy .

 

16 giờ: PCT Thảo làm việc với Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên.

- 13 giờ 30: PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ ATCC sân bay tại Trung đoàn 910.

Thứ 6

27/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự họp HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30: PCT Hồng họp HĐND xã Hòa Thành.

13 giờ 30: PCT Thảo họp bàn giải quyết các trường hợp vướng mắc công tác BTGPMB theo Thông báo 508/TB-UBND của UBND tỉnh (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung, mời thành phần).

13 giờ 30: PCT Hồng họp Hội đồng xét kỷ luật.

Th2

30/12

Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 12/2019

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.