Chiều 20/12, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Hòa tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019 với sự tham gia của hơn 52 cán bộ là trưởng, phó đoàn thể, thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Ảnh: Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phi Hổ trao giấy khen cho 5 học viên xuất sắc.

Qua 30 ngày học tập, các học viên được trang bị 18 chuyên đề với 295 tiết học gồm: Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc…
Khóa học cung cấp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; vận dụng những kiến thức đã được học vào trong thực tiễn công tác, chủ động tích cực tham gia củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương.
Dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc và trao bằng tốt nghiệp cho 14 học viên loại giỏi 34 học viên loại khá và 4 học viên trung bình.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.646
    Online: 67