http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 756.385
Online: 21

 

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

16/12

- 7 giờ 00: Chủ tịch, các PCT họp thông qua Đề án thị xã Đông Hòa.

- 13 giờ 30: Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND huyện

- 15 giờ: PCT Hồng đi thực địa khảo sát khoanh vùng các khu bảo vệ di tích lịch sử tại Vũng Rô- Hòa Xuân Nam

Thứ 3

17/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT họp kiểm điểm tập thể UBND và Lãnh đạo UBND huyện

 

- 13 giờ 30: Chủ tịch , PCT Thảo họp Ban thường vụ Huyện ủy.

- 13 giờ 30: PCT Hồng họp BCĐ 24 của huyện tại Cơ quan quân sự huyện.

Thứ 4

 18/12

- Chủ tịch, PCT  Thảo dự họp Ban thường vụ Huyện ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30: PCT Hồng  làm việc với Cty TNHH nhiên liệu Thuận Phát tại UBND tỉnh

- 13 giờ 30: PCT Hồng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tại xã Hòa Xuân Tây.

Thứ 5

19/12

- Chủ tịch, PCT  Thảo dự họp Ban thường vụ Huyện ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30: PCT Hồng dự họp tổng kết LĐLĐ huyện

- 13 giờ 30: PCT Hồng họp xét danh hiệu thôn, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Thứ 6

20/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày QPTD và 75 năm ngày QĐNDVN.

- 7 giờ 30: PCT Thảo họp bàn công tác GPMB kè sông Đà Rằng.

13 giờ 30: PCT Hồng dự Hội nghị đánh giá hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

Thứ 7

21/12

PCT Hồng dự kỷ niệm 30 năm ngày QPTD và 75 năm ngày QĐNDVN tại Nhà Văn hóa LĐ lao động tỉnh.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.