Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

09/12

- 7 giờ 00: Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

- 13 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị giao kế hoạch và dự toán năm 2020 tại tỉnh.

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp BCH Đảng ủy CQCQ huyện.

- 14 giờ: PCT Hồng họp thẩm tra báo cáo, tờ trình của UBND huyện

Thứ 3

10/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

- 14 giờ: Chủ tịch họp giải quyết việc hoàn thuế cho công dân.

14 giờ: Các PCT dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2019.

Thöù 4

 11/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT dự họp HĐND huyện (cả ngày).

 

Thứ 5

12/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT dự họp HĐND huyện (cả ngày).

 

Thứ 6

13/12

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy

- 7 giờ 30: PCT Hồng họp BCĐ Tết nguyên đán 2020.

 

Thứ 7

14/12

PCT Thảo họp kiểm điểm BCH Đảng ủy CQCQ huyện

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.660
    Online: 67