Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

25/11

- 7 giờ 30: Hội ý Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

14 giờ 00: Chủ tịch đối thoại trường hợp ông Đào Văn Bình.

14 giờ: PCT Hồng đối thoại trường hợp ông Nguyễn Xáo, Lê Kim Mười tại xã Hòa Xuân Đông.

Thứ 3

26/11

- 7 giờ 30: Chủ tịch khảo sát thực địa các công trình tại Hòa Hiệp Trung.

- 7 giờ 30: PCT Thảo họp Tiểu ban nội dung Đại hội.

- 7 giờ 30: PCT Hồng dự Hội nghị Mặt trận tỉnh

- 14 giờ: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

- 13 giờ 30: PCT Hồng dự Hội nghị sản xuất nông nghiệp tại tỉnh.

Thöù 4

 27/11

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp triển kai công tác chuẩn bị đề án nâng cấp đơn vị hành chính.

- 7 giờ 30: PCT Hồng làm việc với các HTX Hòa Hiệp Nam.

 

- 15 giờ 30: Chủ tịch, các PCT dự dâng hương di tích Tàu không số Vũng Rô.

 

Thứ 5

28/11

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Hồng dự lễ kỷ niệm 55 ngày truyền thống Tàu không số Vũng Rô .

- 8 giờ 00: PCT Thảo họp bàn công tác phục hồi môi trường của Công ty Hải Thạch.

- 14 giờ: Chủ tịch, PCT Thảo họp bàn phương án xử lý kinh phí ứng lập quy hoạch thị trấn Hòa Hiệp Trung

- 14 giờ 00: PCT Hồng làm việc UBND xã Hòa Thành về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thứ 6

29/11

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự đối thoại trường hợp bà Nguyễn Thị Đào.

- 7 giờ 30: PCT Hồng làm việc với các Hội đặc thù của huyện.

- 13 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

13 giờ 30: PCT Hồng họp thẩm tra tờ trình, dự thảo UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Thứ 2

02/12

Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 11/2019.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.685
    Online: 75