Ngày 21/11, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định công nhận huyện Đông Hòa là đô thị loại IV đã họp dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) Nguyễn Tường Văn thống nhất chấm 83,07/100 điểm.

Ảnh: Một góc đô thị Đông Hòa hôm nay.

Với số điểm này, huyện Đông Hòa đủ điều kiện lên đô thị loại IV. Sau khi Hội đồng thẩm định thông qua, huyện sẽ hoàn tất hồ sơ để trình Bộ Nội vụ, đề nghị công nhận huyện Đông Hòa là thị xã.
 Đông Hòa có diện tích tự nhiên hơn 269km2, dân số hơn 115.000 người, với 2 thị trấn Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung và 8 xã. Đông Hòa có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Phú Yên đã được Chính phủ phê duyệt.
Được biết, theo Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Thị xã Đông Hòa (dự kiến) giai đoạn đến năm 2035, dân số khoảng 150.000 đến 160.000 người, đất xây dựng toàn huyện khoảng 6.500 đến 7.000ha. Mô hình cấu trúc không gian đô thị “Nén – Tập trung”, bao gồm hai khu vực và ba hành lang phát triển. Khu vực nội thị gồm: thị trấn Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung và các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Xuân Tây, trong đó phát triển thị trấn Hòa Vinh trở thành đô thị trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ của huyện. Khu vực ngoại thị gồm Hòa Thành, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam và Hòa Tâm.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 869.473
    Online: 57