http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 756.353
Online: 25

 

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

11/11

- 7 giờ 30: Chủ tịch kiểm tra công tác khắc phục bão lụt.

- 8 giờ: PCT Hồng kiểm tra sau bão số 6 tại Vũng Rô

- 14 giờ 00: Chủ tịch hội ý Thường trực Huyện ủy.

14 giờ 00: PCT Thảo họp Hội đồng giá đất 5 năm tại UBND tỉnh.

Thứ 3

12/11

 

- 9 giờ 30: PCT Hồng dự làm việc của Đoàn kiểm tra Mặt trận huyện.

- 14 giờ 00: Chủ tịch họp Phương án cải tạo hệ thống cây xanh trong khuôn viên UBND Huyện (Phòng KTHT mời)

- 14 giờ: PCT Hồng làm việc tại Hòa Tân Đông giải quyết trường hợp ông Nguyễn Phóng.

Thöù 4

 13/11

- 8 giờ : Chủ tịch họp về công tác chống thất thu ngân sách tại Cục thuế Tỉnh.

- 8 giờ: PCT Hồng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2009-2019

- 14 giờ: Chủ tịch, các PCT họp Hội đồng xét nâng lương đợt 2.

 

Thứ 5

14/11

- 7 giờ 30: PCT Hồng dự Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của Phụ nữ vào vị trí quản lý”.

- 14 giờ: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

- 14 giờ: PCT Hồng họp thông qua Phương án Bè nổi Vũng Rô.

Thứ 6

15/11

- 7 giờ 30: Các PCT nghe thời sự lần III tại Huyện ủy.

- 14 giờ 00: Chủ tịch họp Thường trực HĐND huyện.

Thứ 7

16/11

PCT Hồng dự ngày Đại đoàn kết tại KP phú Thọ 1, Hòa Hiệp Trung.

 

Chủ nhật 17/11

PCT Hồng dự chương trình đom đóm thắp sáng tương lai

 

Thứ 2

18/11

Giao ban UBND huyện nội bộ

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.