Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

28/10

- 7 giờ 30: Chủ tịch làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Tỉnh.

- 7 giờ 30: PCT Hồng dự tiếp công dân tỉnh (cả ngày)

- 14 giờ 00: Chủ tịch, PCT Thảo họp UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội.

Thứ 3

29/10

 

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Hồng làm việc BCH Biên phòng Tỉnh về công tác quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô.

- 7 giờ 30: PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

14 giờ: Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy

- 14 giờ 00: PCT Thảo dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2019; Họp Sở TNMT v/v tham mưu sau khi thu hồi GCN đầu tư nhà máy lọc dầu.

- 14 giờ 00: PCT Hồng kiểm tra nông thôn mới tại xã Hòa Thành.

Thöù 4

 30/10

- 8 giờ : Chủ tịch, PCT Thảo họp thông qua phương án quy hoạch khu đô thị phía Tây thị trấn Hòa Vinh và PA quy hoạch khu đô thị Nam Bình 1.

- 8 giờ: PCT Hồng kiểm tra nông thôn mới tại xã Hòa Tân Đông

- 14 giờ: Chủ tịch, PCT Hồng khảo sát thực địa vị trí xây dựng trạm cấp nước Hảo Sơn, Hòa Xuân Nam.

 

Thứ 5

31/10

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV huyện ủy.

- 8 giờ 00: PCT Hồng kiểm tra Đề án đào tạo nghề tại thị trấn Hòa Vinh

- 14 giờ: Chủ tịch họp bàn phương án tổ chức, sắp xếp Bộ phận một cửa UBND huyện.

- 14 giờ: PCT Hồng kiểm tra công tác phổ cập GDXMC tại Hòa Hiệp Bắc.

Thứ 6

01/11

- 7 giờ 30: Chủ tịch làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy về rà soát kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán.

- 8 giờ 00: PCT Hồng dự Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy tháng 10/2019.

- 14 giờ: Chủ tịch họp các Sở Ban ngành tỉnh về giải quyết khiếu nại trường hợp bà Võ Thị Diềm.

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- 14 giờ: PCT Hồng họp BCĐ 814

Thứ 2

04/11

Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 10/2019

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 878.614
    Online: 40