http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.988
Online: 49

Ngày 25/9, UBND huyện Đông Hòa phối hợp với Sở Lao động TB-XH tổ chức tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho 105 cán bộ làm công tác giảm nghèo, cán bộ Lao động TB-XH của 10 xã, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng - phó các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đông Hòa.

 Ảnh: Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại đây, các đại biểu được phổ biến các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; các quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 59/2015 của Chính phủ; hướng dẫn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo Thông tư 17/2016 của Bộ LĐ-TB-XH; giới thiệu cách sử dụng các mẫu phiếu A, B, C trong các biểu tổng hợp báo cáo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn, khu vực thành thị.

Qua tập huấn, giúp các học viên xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương. Thời gian điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 từ ngày 26/9 – 25/10/2018.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.