http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 756.394
Online: 21

Sáng 13/9, UBND huyện Đông Hòa mở hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018 đến toàn thể cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Tại đây, cán bộ chủ chốt trong huyện đã được nghe ông Lê Tỷ Khánh – PGĐ phụ trách Sở Thông tin - Truyền thông Phú Yên tuyên truyền, phổ biến những nội dung chính của Luật An ninh mạng. Đây là đạo luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Qua đó, giúp cán bộ chủ chốt trong huyện tiếp thu, nắm bắt đầy đủ tinh thần, nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân dân và triển khai thực hiện tốt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.